Skip to main content

Grønt skifte?
Bygg i massivtre

Bærekraftig byggemateriale 

med livsløpsstandard


Kortreiste råmaterialer
Fra fjellheimen


Utnytter en større andel av råvara


Massivtre er eneste konstruksjons-materiale som defineres som Co2-nøytralt

Bonus:
Lokal verdiskaping og norske arbeidsplasser

TREVIRKE

Gudbrandsdal Massivtre bruker så langt det lar seg gjøre trevirke fra egen fjellheim. Vi bygger i både gran og furu, og i produkjsonen av massivtreelement får man utnyttet en større andel av råvaren.

CO2-NØYTRALT

Massivtre er eneste bærenede bygningskonstruksjon som er definert som CO2-nøytralt. Materialet er 100 prosent naturlig og pustende, med en langt større isoleringseffekt mot både kulde og varme enn sammelignbare materialer.

LIM

Vi bruker norskprodusert lim fra Dynea på Lillestrøm.