Skip to main content

Vår historie

Hel ved fra Gudbrandsdalen

Massiv vekst

Gudbrandsdal Massivtre har i dag forespørsler fra hele landet – og opplever sterk vekst. 

GUDBRANDSDAL MASSIVTRE

Stiftet i 2018 i fjellbygda Vågå nord i Gudbrandsdalen under navnet Ottadalen Massivtre. Gjennom hele verdikjeden fra fjell til fjøl er virksomheten vår tuftet på lokalt eierskap, fagkunnskap, arbeidskraft og trevirke.

Tre år etter oppstarten har vi endret navn til Gudbrandsdal Massivtre, og leverer massiv kvalitet til kunder i hele Norge. Massivtremodulene våre er produsert av mest mulig lokale råvarer, både gran og furu. Vi er stolte håndverkere fra en fjellregion med rike håndverkstradisjoner – og sterkt fokus på innovasjon og nye produkter

Gudbrandsdal Massivtre er grunnlagt og eid av flere solide lokale firmaer med solid kapital, kompletterende kompetanse og stor aktivitet og engasjement i lokalmiljøet.


Ny satsing – lokal produksjon fra A til Å

Høsten 2021 tar Gudbrandsdal Massivtre steget fra foredling til egen fabrikk med produksjonslinje for massivtreelementer med lokalt trevirke i fjellbygda Vågå.

Investeringen gir oss kortreiste råvarer og full kontroll på hele produksjonen fra råvare til sluttbruker – noe som for kunden vil gi bedre kvalitet, bedre miljøregnskap, utløse større lokale ringvirkninger og gi sikkerhet for sluttresultat av topp standard.

Vårt løfte

Vi leverer kortreist kvalitet og håndverk i alle ledd – fra trevirke, til produksjon, rådgiving, prosjektering og ferdig massivtrebygg.

Jon Sneve, daglig leder

Vår Visjon


«Bidra til å videreutvikle Nord-Gudbrandsdalen som nasjonalt kompetansesenter for tre og massivtre, gjennom bruk av lokale råvarer og lokal kompetanse i moderne og innovativ byggeskikk»

Lokalt trevirke


En stor del av trevirke som Gudbrandsdal Massivtre benytter, kommer fra Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen. Kvalitet i den absolutte Norgestoppen – bokstavelig talt!

Lokalt håndverk


Fjellbygdene Vågå, Lom og Skjåk har lange og rike tradisjoner innen alle former for trehåndverk. Vi er stolte bærere av tretradisjonene – og gleder oss over å kunne fornye faget gjennom utvikling av massivtre.

Kvalitet i alle ledd


I hverdagen nord i Gudbrandsdalen er vi omgitt av århundregamle kvalitetsbygg i tømmer, stav og laft. Vår ambisjon er å levere massivtre av samme tidløse kvalitet.

Lokalt håndverk & kvalitet fra øverste fjellhylle

Kjøper du massivtre fra Gudbrandsdalen, er det med en garanti for at lokalt håndverk og arbeidskraft er benyttet i alle ledd av produksjonen – fra uthenting av trevirke i fjellheimen, til fresing og liming av massivtreelementer, rådgiving, prosjektering, uttransportering og montering. 

Jon Sneve | daglig leder

Kaffe eller telefon?

Har du et ønske om å bygge i massivtre, så er det viktig å oss tidlig i prosessen for best mulig å få utnyttet egenskapene i massivtreet. 

Vi er der for deg gjennom hele prosessen fra prosjektering til leveranse og bygging – og tar selvfølgelig gjerne en uforpliktende prat for å avklare idéer og muligheter.

Send en e-post eller ring oss direkte på 612 37 500

E-postadressen ligger nederst på siden.